Viettel thay đổi quy trình đăng ký/huỷ dịch vụ MMS

Theo quy trình đăng ký/hủy dịch vụ MMS trước đây, tất cả các thuê bao DATA (GPRS/EDGE) chỉ cần gửi 1 tin MMS đi thì sẽ được kích hoạt dịch vụ MMS trên hệ thống và bị hủy bỏ kích hoạt dịch vụ MMS khi hủy bỏ đăng ký dịch vụ DATA. Tuy nhiên thực tế có rất nhiều thuê bao sau khi kích hoạt dịch vụ, không hoặc rất ít sử dụng dịch vụ MMS gây lãng phí tài nguyên MMS.

Với mục đích sử dụng hiệu quả hệ thống tin nhắn đa phương tiện (MMS), từ ngày 1/9/2009 Viettel thay đổi quy trình đăng ký/ huỷ dịch vụ này. Theo đó, các thuê bao không gửi hoặc nhận bản tin MMS nào trong vòng 3 tháng sẽ bị huỷ đăng ký dịch vụ trước đó. Để kích hoạt lại dịch vụ, khách hàng chỉ cần gửi đi một bản tin MMS bất kỳ.

Với quy trình mới, khách hàng sẽ được đăng ký dịch vụ MMS trong các trường hợp: đăng ký dịch vụ DATA (GPRS/EDGE) và gửi 1 bản tin MMS; đăng ký dịch vụ Mobile Newspaper; đăng ký dịch vụ Imail; đăng ký dịch vụ nhận MMS khác. (sẽ có hướng dẫn chi tiết khi triển khai các dịch vụ này).

Hệ thống sẽ tự động hủy dịch vụ MMS của thuê bao trong các trường hợp sau:

– Đối với thuê bao trả sau:
*Khách hàng gửi tin huỷ dịch vụ DATA (GPRS/EDGE)
* Chấm dứt hợp đồng (khách hàng yêu cầu chấm dứt hoặc thuê bao bị chặn hai chiều và hết thời gian giữ số trên hệ thống).
* Khách hàng không gửi hoặc nhận bản tin MMS nào trong vòng 3 tháng.

– Đối với thuê bao trả trước:
* Khách hàng gửi tin huỷ dịch vụ DATA (GPRS/EDGE)
* Thuê bao hết thời gian giữ số trên hệ thống.
* Khách hàng không gửi hoặc nhận bản tin MMS nào trong vòng 3 tháng.
* Sau ngày 20 hàng tháng nếu thuê bao không đủ tiền trừ cước thuê bao tháng các dịch vụ VAS, hệ thống sẽ hủy dịch vụ.

Với quy định mới này, Viettel sẽ giảm tải cho hệ thống MMS để có điều kiện phục vụ khách hàng tốt hơn.


các từ khóa cho bài viết này:
dang ky mms viettel, mms viettel, kich hoat mms viettel, ??ng ký mms viettel, huy MMS viettel, Huy dich vu mms, dang nhap mms viettel, huy dich vu mms viettel, dich vu mms cua viettel, Huy dich vu MMS cua viettel