Từ ngày 1/9/2009, Viettel sửa đổi và bổ sung tính năng cho gói cước sinh viên, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi giá cước tin nhắn nội mạng của gói Student Sim

- Gói cước sinh viên có mức cước tin nhắn nội mạng: 100đ/sms.

2. Thêm tính năng gọi nhóm cho gói cước Student Sim

2.1. Khái niệm chung

- Là tính năng cho phép 1 số thuê bao di động trả trước gói cước sinh viên của Viettel có thể đăng ký miễn phí tối đa 5 số thuê bao di động Viettel khác (trả trước hoặc trả sau) để giảm 50% cước liên lạc trong nước khi gọi tới các số thuê bao này.

2.2. Cách thực hiện

1. Đăng ký dịch vụ

DK X Y Z

- X, Y, Z là số thuê bao của Viettel cần đăng ký;

- Được đăng ký 5 số thuê bao cùng 1 lúc.

2. Thêm một số thuê bao

THEM X

- X là số thuê bao Viettel cần thêm;

- Chỉ thêm được từng số thuê bao.

3. Xóa 1 số thuê bao

XOA X

- X là số thuê bao Viettel cần thêm;

- Chỉ xóa được từng số thuê bao.


4. Hủy dịch vụ

HUY

- Sau khi hủy dịch vụ, khách hàng đăng ký lại sẽ mất phí 1000đ/thuê bao đăng ký.

5. Kiểm tra

KIEM TRA

- Kiểm tra các số thuê bao có trong danh sách.

6. Lấy hướng dẫn sử dụng dịch vụ

HD

- Lấy nội dung hướng dẫn các cấu trúc của dịch vụ

Rồi gửi đến 186

2.3. Một số lưu ý

- Tính năng giảm cước chỉ áp dụng cho giờ cao điểm. Giờ thấp điểm áp dụng theo chính sách tại giờ thấp điểm.

- Sau khi đã đăng ký đủ 5 số thuê bao trong nhóm, thuê bao có thể sửa đổi thuê bao bằng cách xóa 1 số thuê bao trong nhóm và đăng ký một số thuê bao khác. Khi đó, cước phí đăng ký là 1.000đ/lần đăng ký.

- Thuê bao chỉ được đăng ký dịch vụ miễn phí lần đầu tiên. Từ lần đăng ký thứ 2 trở đi, cước phí đăng ký hoặc thêm thuê bao là 1000đ/thuê bao.

các từ khóa cho bài viết này: