Viettel: Chính sách mới cho gói cước Sinh Viên

Từ ngày 1/9/2009, Viettel sửa đổi và bổ sung tính năng cho gói cước sinh viên, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi giá cước tin nhắn nội mạng của gói Student Sim

– Gói cước sinh viên có mức cước tin nhắn nội mạng: 100đ/sms.

2. Thêm tính năng gọi nhóm cho gói cước Student Sim

2.1. Khái niệm chung

– Là tính năng cho phép 1 số thuê bao di động trả trước gói cước sinh viên của Viettel có thể đăng ký miễn phí tối đa 5 số thuê bao di động Viettel khác (trả trước hoặc trả sau) để giảm 50% cước liên lạc trong nước khi gọi tới các số thuê bao này.

2.2. Cách thực hiện

1. Đăng ký dịch vụ

DK X Y Z

– X, Y, Z là số thuê bao của Viettel cần đăng ký;

– Được đăng ký 5 số thuê bao cùng 1 lúc.

2. Thêm một số thuê bao

THEM X

– X là số thuê bao Viettel cần thêm;

– Chỉ thêm được từng số thuê bao.

3. Xóa 1 số thuê bao

XOA X

– X là số thuê bao Viettel cần thêm;

– Chỉ xóa được từng số thuê bao.


4. Hủy dịch vụ

HUY

– Sau khi hủy dịch vụ, khách hàng đăng ký lại sẽ mất phí 1000đ/thuê bao đăng ký.

5. Kiểm tra

KIEM TRA

– Kiểm tra các số thuê bao có trong danh sách.

6. Lấy hướng dẫn sử dụng dịch vụ

HD

– Lấy nội dung hướng dẫn các cấu trúc của dịch vụ

Rồi gửi đến 186

2.3. Một số lưu ý

– Tính năng giảm cước chỉ áp dụng cho giờ cao điểm. Giờ thấp điểm áp dụng theo chính sách tại giờ thấp điểm.

– Sau khi đã đăng ký đủ 5 số thuê bao trong nhóm, thuê bao có thể sửa đổi thuê bao bằng cách xóa 1 số thuê bao trong nhóm và đăng ký một số thuê bao khác. Khi đó, cước phí đăng ký là 1.000đ/lần đăng ký.

– Thuê bao chỉ được đăng ký dịch vụ miễn phí lần đầu tiên. Từ lần đăng ký thứ 2 trở đi, cước phí đăng ký hoặc thêm thuê bao là 1000đ/thuê bao.


các từ khóa cho bài viết này:
goi cuoc sinh vien cua viettel, GÓI C??C SINH VIÊN VIETTEL, dang ki goi nhom viettel, dang ky goi nhom cua viettel, ??ng ký g?i nhóm viettel, dang ky goi nhom sim sinh vien, Goi cuoc sinh vien viettel, dang ky goi nhom viettel, goi nhom sim sinh vien viettel, goi cuoc sim sinh vien cua viettel