• Để đăng ký dịch vụ cũng như được tư vấn trực tiếp, xin bạn vui lòng gọi đến các số điện thoại sau:
  • Tại TP Hồ Chí Minh:
  • 01666.042.555 - 01666.043.555
  • Tại TP Hà Nội:
  • 0975.779.888 - 0982.668.728
  • Tại các tỉnh và thành phố khác:
  • ma vung + 6250178

Thông tin khuyến mãi lắp đặt adsl và phone Viettel tháng 11: http://www.adslviettel.com/chuong-trinh-khuyen-mai-adsl-viettel-thang-11.html

Thông tin khuyến mãi lắp đặt adsl và phone Viettel tháng 10: http://www.adslviettel.com/chuong-trinh-khuyen-mai-adsl-viettel-thang-10.html

Thông tin khuyến mãi lắp đặt adsl và phone Viettel tháng 8: http://www.adslviettel.com/chuong-trinh-khuyen-mai-adsl-viettel-thang-8.html

Thông tin khuyến mãi lắp đặt adsl và phone Viettel tháng 5-6-7: http://www.adslviettel.com/chuong-trinh-khuyen-mai-adsl-viettel-thang-5-6-7.html

các từ khóa cho bài viết này: