Khuyến mãi Adsl Viettel tháng 6 / 7 – 2010

Từ ngày 12/6 đến hết ngày 31/7/2010, Công ty Viễn thông Viettel triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn cho khách hàng lắp đặt dịch vụ Internet ADSL và Điện thoại cố định (PSTN) của Viettel trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, khách hàng lắp đặt mới 2 dịch vụ này đều được tặng cước sử dụng trong thời gian dài (đến 24 tháng) đồng thời được mượn modem, điện thoại trong suốt thời gian sử dụng.

Dịch vụ

Cơ chế

ADSL mới, ADSL/PSTN cũ

Mượn Modem

– KH được mượn Modem trong thời gian sử dụng;

– Đóng 100.000đ phí lắp đặt;

– Tặng cước sử dụng: 20.000đ x 24 tháng.

Không mượn Modem

– Đóng 100.000đ phí lắp đặt;

– Tặng cước sử dụng: 25.000đ x 24 tháng.

PSTN mới, PSTN/ADSL cũ

Mượn Điện thoại

– KH được mượn điện thoại trong thời gian sử dụng;

Đóng 100.000đ phí lắp đặt;

– Tặng cước sử dụng: 20.000đ x 24 tháng.

Không mượn Điện thoại

– Đóng 100.000đ phí lắp đặt;

– Tặng cước sử dụng: 25.000đ x 24 tháng.

ADSL+PSTN đồng thời

Mượn Modem + Điện thoại

– KH được mượn Modem và điện thoại trong quá trình sử dụng;

– Đóng 200.000đ phí lắp đặt;

– Tặng cước ADSL: 20.000đ x 24 tháng;

– Và tặng cước PSTN: 20.000đ x 24 tháng.

Mượn điện thoại

(Mã 506, 321)

– KH được mượn điện thoại trong thời gian sử dụng;

– Đóng 200.000đ phí lắp đặt;

– Tặng cước ADSL: 25.000đ x 24 tháng;

– Và tssặng cước PSTN: 20.000đ x 24 tháng.

Mượn Modem

– KH được mượn Modem trong quá trình sử dụng;

– Đóng 200.000đ phí lắp đặt;

– Tặng cước ADSL: 20.000đ x 24 tháng;

– Và tặng cước PSTN: 25.000đ x 24 tháng.

Không mượn Modem + điện thoại

– Đóng 200.000đ phí lắp đặt;

– Tặng cước ADSL: 25.000đ x 24 tháng;

– Và tặng cước PSTN: 25.000đ x 24 tháng.

Khuyến mãi 2:

Dịch vụ

Cơ chế

ADSL mới, ADSL/PSTN cũ

Mượn Modem

– KH được mượn Modem trong thời gian sử dụng;

– Đóng 150.000đ phí lắp đặt;

– Tặng cước sử dụng: 20.000đ x 18 tháng.

Không mượn Modem

– Đóng 150.000đ phí lắp đặt;

– Tặng cước sử dụng: 25.000đ x 18 tháng.

PSTN mới, PSTN/ADSL cũ

Mượn Điện thoại

– KH được mượn điện thoại trong thời gian sử dụng;

Đóng 150.000đ phí lắp đặt;

– Tặng cước sử dụng: 20.000đ x 15tháng.

Không mượn Điện thoại

– Đóng 100.000đ phí lắp đặt;

– Tặng cước sử dụng: 25.000đ x 15 tháng.

ADSL+PSTN đồng thời

Mượn Modem + Điện thoại

– KH được mượn Modem và điện thoại trong quá trình sử dụng;

– Đóng 300.000đ phí lắp đặt;

– Tặng cước ADSL: 20.000đ x 18 tháng;

– Và tặng cước PSTN: 20.000đ x 15 tháng.

Mượn điện thoại

– KH được mượn điện thoại trong thời gian sử dụng;

– Đóng 300.000đ phí lắp đặt;

– Tặng cước ADSL: 25.000đ x 18 tháng;

– Và tặng cước PSTN: 20.000đ x 15 tháng.

Mượn Modem

– KH được mượn Modem trong quá trình sử dụng;

– Đóng 300.000đ phí lắp đặt;

– Tặng cước ADSL: 20.000đ x 18 tháng;

– Và tặng cước PSTN: 25.000đ x 15 tháng.

Không mượn Modem + điện thoại

– Đóng 300.000đ phí lắp đặt;

– Tặng cước ADSL: 25.000đ x 18 tháng;

– Và tặng cước PSTN: 25.000đ x 15 tháng.

Lưu ý:

Các mức giá trong chương trình khuyến mãi đã bao gồm 10% VAT;

Khách hàng đăng ký dịch vụ P/A, A/P cũ hoặc A+P đồng thời được tặng thêm 01 splitter trị giá 30.000đ;


các từ khóa cho bài viết này:
internet viettel khuyen mai, Khuyen mai adsl viettel, khuyen mai internet viettel, khuyen mai lap dat adsl, viettel adsl khuyen mai, adsl viettel khuyen mai

Comments

  1. anh tuan says:

    ai có nhu cầu lắp đặt, cần tư vấn về dịch vụ ADSL hoặc điện thoại cố định của viettel tại khu vực tp vinh – nghệ an xin liên hệ 0975162797 (phục vụ 24/24)