Hướng dẫn cài đặt Viettel mail trên Outlook Express

Mở Outlook Express chọn Tools -> Accounts
Outlook Express
Chọn Add -> Mail
Outlook Express Add Mail
Trong bảng Display name bạn gõ tên hiện thị, sau đó chọn Next

Trong bảng Internet E-mail Address bạn gõ địa chỉ mail, sau đó chọn Next
Internet Email Address

Trong bảng E-mail Server Names bạn nhạp Incoming mail: 203.113.188.11 hoặc i-mail.viettel.vn và Outgoing mail: 203.113.188.9 hoặc o-mail.viettel.vn

sau đó chọn Next.

Account name : Gõ địa chỉ mail (Có thêm cả đuôi @viettel.vn).
Password : Nhập Password.
Nếu muốn lưu lại thông tin Account và Password ta chọn vào mục Remember password.
Chọn Next

Cuối cùng chọn Finish.
Lúc này, trong danh sách mail xuất hiện 1 Account mới mà ta vừa tạo.
Chọn Properties.

Chọn tab Server.
Bấm chọn mục My server requires authentication. (Trường hợp nhận được nhưng không gửi được mail thường là do ta quên bấm vào mục này).
Trong trường hợp nếu muốn sau khi tải mail về Outlook Express, mail vẫn còn được lưu trên Server mail ta làm như sau:
Chọn Advanced

Đánh dấu mục Leave a copy of messages on server.
Nếu muốn giữ mail trong một thời gian nào đó: Chọn Remove form server after. Và chọn số ngày muốn lưu lại kể từ lúc nhận (Ví dụ như trong hình trên, số ngày là 3 ngày).
Chọn Remove from server when deleted from ‘Deleted Items’ để đồng bộ mail trên Server và trên máy.
Bấm OK trở về hộp thoại Internet Account. Bấm Close để hoàn tất quá trình.
Sau khi cài đặt xong ta chọn Outlook Express để gửi và nhận mail


các từ khóa cho bài viết này:
mail viettel com vn, MAIL VIETTEL, mail viettel vn, cai dat mail viettel, cau hinh mail viettel, incoming mail server viettel, mailviettel, cai mail viettel, cai outlook cho mail viettel, cai dat mail viettel cho outlook